Blog

Gratis kursus for billedkunstlærere i 1.-5. klasse: Arkitekturtegning

Jeg har meldt mig til et kursus i dag. Dansk arkitekturcenter, DAC, tilbyder et gratis kursus til billedkunstlærere i 1. – 5. klasse. De skriver selv om kurset på deres hjemmeside:

Arkitekturtegning – fra blyant til 3D
Synes du også, det er en udfordring at undervise med IT i billedkunst? Og hvordan kan du koble digital tegning til undervisning i arkitektur? Velkommen til en lærerig eftermiddag for billedkunstlærere, hvor du kan få inspiration til undervisning i arkitekturtegning og ikke mindst selv afprøve metoderne.

Eftermiddagen vil bestå af en generel introduktion til undervisning i arkitektur i 1. til 5. klasse og et indblik i DACs aktuelle udstilling Drawing by Drawing – arkitektens tegninger. Herefter følger to hands on workshops, hvor du selv dels skal afprøve programmet SketchUp, dels prøve kræfter med mere traditionelle tegneredskaber og -teknikker.

Dato: Torsdag den 23. februar 2012

Tid: kl. 14:45 – 18:15

Sted
: Danske Arkitektur Center

Adresse
: Strandgade 27B, København K

Tilmelding: Gratis, men tilmelding nødvendig via e-mail til tourbooking@dac.dk – max. antal deltagere: 30 personer. Ved tilmelding bedes du meddele, om du har mulighed for at medrbinge egen computer.

Kontaktperson i DAC: Pia Rost Rasmussen prr@dac.dk

Praktisk information vedr. workshops: Vi har et begrænset antal computere til rådighed, så medbring gerne skolens computer (model er underordnet), så hjælper vi dig med at installere det gratis program.

PROGRAM

Kl. 14:45-15: Ankomst. Kaffe og kage

Kl. 15-16: UNDERVISNING I ARKITEKTURTEGNING
Ved leder af DAC Undervisning, Pia Rost Rasmussen
Dagens program og velkomst
Undervisning i arkitektur i 1. til 5. klasse
En tur i udstillingen Drawing by Drawing – arkitektens tegninger. Læs mere om udstillingen på DAC.dk
Eksempler fra workshops i Drawing by Drawing

Frugt

Kl. 16-18 WORKSHOPS OG INSPIRATION TIL UNDERVISNING MED ARKITEKTURTEGNING
Alle deltagere prøver workshop 1 og 2, som hver varer 1 time

Workshop 1
Arkitekturens digitale tegninger – en introduktion til at arbejde med programmet SketchUp
Ved arkitekt Andreas Skov Petersen og folkeskolelærer Leif Vilhelm Petersen

Workshop 2
Arkitekturens tegninger – tegning, teknik og stoflighed
Ved arkitekt og underviser Julie Dufour Wiese

Kl. 18-18:15 Tak for i dag. Fælles afrunding og evaluering

 

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.