Blog

Folkeskolen og Kunsten – hvordan styrker vi samspillet?

IMG_1325

Den 5. april deltog jeg i en konference på Christiansborg. Det var Socialdemokraterne, der inviterede, og formålet var at belyse det nye samarbejde, der endelig var kommet i gang mellem Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Marianne Jelved og Christine Antorini var begge oplægsholdere på konferencen og et af de helt store emner, var selvfølgelig Regeringens aktivitetstimer, som på konferencen blev annonceret som aktivitetstid.

Jeg må sige, at jeg gik skuffet derfra. Og jeg var ikke alene om den skuffelse, fornemmede jeg.

Jeg manglede i den grad, at Kulturministeren og ikke mindst Børne- og Undervisningsministeren, havde været mere tydelige i deres faglige mål med den nye aktivitetstid. De plederede begge meget for det styrkede samarbejde, de mente der skulle komme mellem de kulturelle og kunstneriske fritidsorganisationer og folkeskolelærerne, men de krøb udenom, hver gang der blev spurgt ind til de enkelte fagmål for fx musik og billedkunst eller til de konkrete tiltag, de havde tænkt sig at sætte i værk. Det var op til de enkelte kommuner at forvalte, de havde blot sat rammerne, var svaret hver gang.

IMG_1317

Følgende blev dog meldt ud til alle deltagere i en mail skrevet af ordfører Mogens Jensen efter konferencen:

Der kom også konkrete resultater ud af konferencen. Håndslag fra regeringen på, at man vil søge bred politisk opbakning til at få børns møde med kunst og kultur skrevet ind i en ny reform bl.a. i form af at sikre forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler, samt etablering af partnerskaber mellem skolerne og de lokale kunstnere og kulturinstitutioner som f.eks museer, biblioteker, teatre og spillesteder, der, i de nye aktivitetstimer, kan bidrage til at inspirere og udvikle børnene.

Som advokat for et fagområde, hvadenten det er matematik, billedkunst eller kristendom, så vil man altid værne om sit fags særlige berettigelse i skolen. Og jeg manglede i den grad, at man havde tænkt billedkunstfaget ind som andet end et fag, der kunne supplere de mere boglige fag i noget kreativt. Billedkunstfaget og billedsproget kan rigeligt stå alene som fag. Ikke dermed sagt, at det ikke, ligesom alle andre fag, kan blive styrket af tværfaglighed. Så længe man husker, at de særlige kompetencer børnene får igennem arbejdet med billedsproget, er unikke for dette fagområde. De praktiskmusiske fag bør anerkendes for deres fagfaglighed hver især, hvis man som regering stadig vælger at adskille dem i fag i skoleskemaet. Men måske er det netop kernen i debatten? At man også er i gang med en udfasning på det område.

Dagens mest opløftende del var uden tvivl kunstner Thomas Poulsen (FOS), der gav sit bud på samspillet mellem skolen og kunsten i sin tekst SKOLEN. Det var poetisk, reflekterende, konkret og sindssygt velskrevet og godt leveret. Tak for det FOS!

IMG_1338

Du kan selv læse referatet fra konferencen her: Folkeskolen og kunsten.

 

viagra price comparison 20mg A tube is threaded into a uterine artery. Acta obstet gynecol scand 199978:632-635. Acta obstet gynecol scand 199978:632-635. stevenschram.com/ddv-119863/ saaksharatha.org/mnp-115697/ For more information on emoryacirceurotrades replanting project during construction, visitAcircnbspwww. http://overt.ca/bgz-119207/ Ultrasound uses sound waves to create a picture of the uterus. 0 out of 5 stars uterine fibroids december 7, 2007 by papiyawn format: paperback i highly recommend this book to anyone diagnosed with a uterine fibroid and especially to those whose doctors suggest they have a medical procedure done! This will give you the knowledge you need, that your doctor may not fully explain, in order to make an informed decision that could effect your entire life. plr.es/rwy-115572/ -- nancy forbes (texas, usa) success story #12: lenora mills quotthe ultrasound i took clearly showed my large fibroid had completely vanished. 2011 dec40(8):928-36. grahamroche.ie/xmq-115448/ They make it difficult for your body to regulate hormones. Prevention there are no guidelines for preventing fibroids. what is generic viagra safe Embolization basically cures fibroids by starving them. The vap-reduction protocol included elevation of the head of the bed (30-40 degrees), daily quotsedation vacations,quot and assessment of extubation readiness, peptic ulcer disease prophylaxis, and venous thromboembolism prophylaxis. 0 out of 5 stars uterine fibroids december 7, 2007 by papiyawn format: paperback i highly recommend this book to anyone diagnosed with a uterine fibroid and especially to those whose doctors suggest they have a medical procedure done! This will give you the knowledge you need, that your doctor may not fully explain, in order to make an informed decision that could effect your entire life. http://vitralii.info.ro/images/demo/featured-project/chokers.php?hxu=115691

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.