Blog

Mennesket år 2050

Start med en gennemgang af forskellige artikler, noveller og dokumentarprogrammer om fremtidsperspektiver.

ex.

 • “Grim og Dum” novelle af Gretelise Holm
 • “Skabt for hinanden” novelle af Svend Aage Madsen
 • “Gensplejsning – bare for sjov” artikel fra Politiken d. 6/1 2004
 • “Sagen om Jason – et etisk dilemma” klip fra TV2 nyhederne efteråret 2002. Vært Jes Dorf-Pedersen
 • “Interview med Erling Tiedemann, formanden for etisk råd, om drengen Jason” klip fra Morgen TV på TV2 med Michael Meyerheim, efteråret 2002
 • “Gud og genterapien” artikel fra Samvirke, april 1997
 • “Ugens tilbud: Racehygiejne” artikel fra Politiken, d. 14. sept. 2002
 • Tekster fra “Etisk Forum for unge 2003″ – et undervisnings- og demokratiprojekt tilrettelagt af Etisk Råd. Publikationen er gratis og kan bestilles via bestillingssiden på Det Etisk Råds hjemmeside

Dernæst vises evt. en Powerpoint billedserie af mennesket i forskellige situationer og udformninger. Se ex. Mennesket 2050 (vær forberedt på at filen tager tid at hente, da der er mange billeder i den)

Alt dette følges op af en fælles diskussion på klassen, om hvor de tror mennesket befinder sig i 2050.

Lav en stor tavle, hvor eleverne kan sætte medbragte billeder af mennesket op på, så I har en “menneskebank” i klassen til inspiration.

Opgavebeskrivelsen til eleverne:

Du skal give dit bud på, hvordan du forestiller dig mennesket vil ændre sig i samspil med de mange nye muligheder indenfor videnskaben. Hvordan forestiller du dig mennesket vil se ud og opføre sig i år 2050? Er vi på vej mod en mere materialistisk tid eller går retningen mere hen i mod det alternative og det økologiske?

 • Flere og flere dele af kroppen kan i dag udskiftes med kunstige eller transplanterede ”reservedele”.
 • I USA findes en bevægelse der tror på, at man en dag i fremtiden kan fryse kroppen ned og tø den op en dag, når videnskaben kan behandle den sygdom, de døde af.
 • Videnskaben gør det allerede i dag muligt for kommende forældre at have indflydelse på køn og udseende af deres kommende barn og forældre, som ellers ikke selv var i stand til at få børn, kan nu ved hjælp af videnskaben selv blive forældre alligevel.
 • Moden og medierne sætter mere og mere dagsorden for kravene for at blive ”det ideelle menneske”, som har de perfekte mål, det perfekte tøj og den perfekte opførsel.
 • Hvis man systematisk fravælger sygdomme og handicaps, hvad kunne det så komme til at betyde for mennesket i år 2050?
 • Er der en Gud som mennesket tror på i 2050?
 • Mennesket bruger mere og mere IT teknologien og teleteknologien til at kommunikere med og mindre den direkte fysiske kontakt.
 • Skilsmisseprocenten har aldrig været højere end nu i 2004. Er troen på den evige kærlighed på vej ud? Hvordan ender parforholdet og relationen mellem mennesker?

HVAD TROR DU?
Vis det med et billede. Lad billedsproget fortælle din version af fremtidens menneske.

Opgaven lyder på følgende:

 • Tegninger af mennesket efter fotos, transparenter, overhead osv.
 • Maleri af mennesket på fotokopier, overhead, transparenter osv.
 • Maleri, tegning eller collage

Du er velkommen til selv at finde nye blandformer.

Du bestemmer selv materialer og teknik (akryl, olie, akvarel, tusch mm.)

Dit færdige arbejde skal mindst have størrelsen 100 x 80 cm.

Eleverne på et valghold i udskolingen fik følgende billeder ud af dette forløb:

 
 
 

 

02. Fibroids usually grow very slowly in the wall of the uterus. 1st time viagra user Epub 2008 nov 18. does viagra do young women (b) contrast-enhanced axial t1-weighted spoiled gradient-echo mr image shows bilateral pulmonary nodules (arrows). cipla viagra price india nexus360.it/editor/scripts/language/reflux.php?pxj=117756 Avoiding treatment of leiomyosarcomas: the role of magnetic resonance in focused ultrasound surgery. Contact us | fibroids usa sitenbsp| blognbsp|nbspnbsp nbspnbspnbsp languages uk deutsch espaAtildeplusmnol italiano franAtildesectais ETHnbspNtildefnofNtilde?Ntilde?ETHordmETHcedilETHsup1 timescenttimeslsquotimesumltimestradetimesordf portuguese iacutebulloeligecircmicroshyigravendashacute aeligmdashyenaeligoelignotegraveordf? usa india home uterine fibroids focused ultrasound treatment centers united states virginia mexico brazil europe asia india jaslok hospital research centre australia patient stories reimbursement free info for patients for doctors patient organization-fibroid relief library news clinical trials pilot randomized study study comparing mrgfus to uae for physicians quick links quick search find a site near you clinical trials patient stories downloads videos printed material images insurance nbspnbspfibroid tumors home page fibroid tumors what is a fibroid tumor? Fibroid tumors are usually benign (non-cancerous) tumors most often found in the uterus, although they occasionally develop in other organs which contain smooth muscle cells. viagra cost 2.5 mg Morris , l. http://dlp4success.com/ntf-117798/ Pelvic prolapse: diagnosing and treating uterine and vaginal vault prolapse. Carousel dek:nbsp slim calm sexy diet link:nbsp homepage slider featured (331x210):nbsp slim-calm-sexy-diet. http://eimearjeanmccormack.com/ktg-119111/ Com, llc middot rss.. Contact us | fibroids usa sitenbsp| blognbsp|nbspnbsp nbspnbspnbsp languages uk deutsch espaAtildeplusmnol italiano franAtildesectais ETHnbspNtildefnofNtilde?Ntilde?ETHordmETHcedilETHsup1 timescenttimeslsquotimesumltimestradetimesordf portuguese iacutebulloeligecircmicroshyigravendashacute aeligmdashyenaeligoelignotegraveordf? usa india home uterine fibroids focused ultrasound treatment centers united states virginia mexico brazil europe asia india jaslok hospital research centre australia patient stories reimbursement free info for patients for doctors patient organization-fibroid relief library news clinical trials pilot randomized study study comparing mrgfus to uae for physicians quick links quick search find a site near you clinical trials patient stories downloads videos printed material images insurance nbspnbspfibroid tumors home page fibroid tumors what is a fibroid tumor? Fibroid tumors are usually benign (non-cancerous) tumors most often found in the uterus, although they occasionally develop in other organs which contain smooth muscle cells. The presence of fibroids is most often confirmed by an abdominal ultrasound. http://insensewellness.com/yro-116863/ lamafiagranada.com/zme-119759/ Evid rep technol assess (full rep).

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.