Blog

Billedkunst som uddannelses – og dannelsesfag

Jeg har desværre ikke selv fået mig meldt til, men onsdag d. 21. april 2010 kl. 10 –16 afholder Danmarks Billedkunstlærere, Gymnasiernes lærere i Billedkunst og Design og
Foreningen af læreruddannelsen billedkunstundervisere en konferencedag i Fællessalen på Christiansborg. Konferencen går i al sin enkelhed ud på:

at fremhæve og underbygge billedfaget som et vigtigt praktisk  dannelses- og uddannelsesfag af stor betydning for både det enkelte individs samlede potentiale af kompetencer samt for fællesskabets bevarelse og udvikling af vores demokratiske samfund.

De ser nemlig det samme som jeg gør. At billedkunstfaget aldrig har været vigtigere end det er nu. Det har aldrig været vigtigere at undervise vores børn i at læse, forstå og opleve billeder. Vi bliver bombaderet med billedindtryk 24-7. Verden har aldrig været mere visuelt talende, og vores børn er faktisk ofte bedre til at tale det sprog end vi selv er. Men det er med billedesproget, som det er med alle andre nye kommunikationsformer, man skal lære at bruge det og man skal læse at forstå det. Jeg er stor fan af chat- og sms-sprog, især når det bliver brugt bevidst til at lege med ordene og indholdet. Jeg tror aldrig jeg selv selv skrev så mange ord og kommunikerede så meget skriftligt med mine veninder, som nutidens unge gør. Og det er fedt! Men det vil være endnu mere fedt, hvis de blev bevidste om de muligheder de havde i det skriftlige kommunikatonsmiddel og ligeledes i billedkommunikationen. De vil stå så meget stærkere både personligt og fagligt med de kompetencer.

Målet med konferencen er at få styrket faget billedkunst med tre lektioner om ugen fra 1.klasse til 12. skoleår. Om det er realistisk eller ej, det er egentlig ikke relevant lige nu, synes jeg. Man skal altid skyde efter månen, og rammer man ikke, er man stadig blandt stjernerne.

Jeg hylder det, at der er igangsat konferencer som denne, og at den er at finde på Christiansborg. Og jeg håber inderligt, at et par af politikerne vil slå deres vej omkring Fællessalen den onsdag og blive lidt klogere på det med billederne.

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.