Blog

Regeringen ønsker fortsat fokus på kreative fag

Se hvad Undervisningsministeriet selv fortæller om billedkunstkonferencen den 21. april 2010, da politikere, billedkunstlærere og kunstnere var samlet for at drøfte det danske skolesystems undervisning i billedforståelse og billedkunst.

Undervisningsminister Tina Nedergaard sagde fx: 

Vi skal have en folkeskole og en ungdomsuddannelsessektor, hvor børn og unge får udviklet deres evner til at finde kreative løsninger på problemstillinger og får en lang række faglige færdigheder og kompetencer – både kreative og boglige. Og her spiller faget billedkunst en særlig rolle.”

“Fagfaglighed er intet bevendt, hvis ikke man har kreativiteten.”

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.