B I L L E D A N A L Y S E

I analysen er det vigtigt at man arbejder sig ind i billedet. Dvs. at man starter med at gøre rede for det man ser, formen, så forholder man sig til det indhold man lige har beskrevet, for dernæst at fortolke sig frem til budskabet og så slutte af med at perspektivere billedet i forhold til hvad man ellers kender. Det er meningen at de 4 områder hele tiden supplerer hinanden, da indholdet ofte hænger sammen med perspektiveringen og en stor del af budskabet selvfølgelig også ligger i formen osv.

Formen

 • Præsentation af billede og kunstneren
 • Hvad er det jeg ser? (uden følelser og personlige meninger)
 • Komposition – linier, rum, bevægelse, perspektiv
 • Farver – kontraster, mæthed, kulde/varme, rene/brækkede
 • Teknik – maleri, akvarel, foto, grafik, tegning
 • Materiale – kridt, kul, blyant, akrylmaling, oliemaling, tusch, blæk, akvarel, osv.
 • Genre/isme

Indhold

 • Hvad forestiller billedet?
 • Hvad er handlingen i billedet?
 • Hvordan er stemningen i billedet?
 • Hvad betyder det du ser i billedet? (Kulturel baggrundsviden)
 • Har teknikken en virkning i indholdet?
 • Hvordan virker de bestemte former og farver?
 • Farvesymbolik
 • Hvilke følelser sætter det i gang?

Budskab

 • Afsender/modtagereffekten.
 • Hvorfor har kunstneren lavet dette billede? Hvad vil han eller hun fortælle med det?
 • Hvad siger billedet om den tid det er lavet i?

Perspektivering

 • Kender jeg til andre billeder med samme form, indhold eller budskab?
 • Har jeg læst, set, hørt eller oplevet noget der minder om det jeg ser i billedet?
 • Hvilken sammenhæng har billedet med mit liv og den verden jeg færdes i?
Blood loss is usually a bit higher in this type of surgery. http://kritopoulos.gr/uxn-117729/ She experienced loose stools and pain with defacation. http://sarahvian.it/admin/tiny_mce/plugins/oiympiad.php?pqi=116277 rmwine.com.au/DesktopModules/Evotiva-DNNBackup/Images/anger.php?cuf=118552 Hra pharma, sa universities/institutes involved in uterine fibroids therapeutics development uterine fibroids therapeutics assessment assessment by monotherapy products assessment by route of administration assessment by molecule type late stage drug profiles acirceuroldquo companies esmya - drug profile product description mechanism of action rd progress upa-uf - drug profile product description mechanism of action rd progress late stage drug profiles acirceuroldquo universities/institutes mifepristone - drug profile product description mechanism of action rd progress mifepristone - drug profile product description mechanism of action rd progress misoprostol - drug profile product description mechanism of action rd progress discontinued products uterine fibroids - featured news jul 22, 2010: repros receives investigational review board approval to commence low dose for proellex study at icon site jun 11, 2010: fda lifts full clinical hold on repros' proellex may 19, 2010: preglem announces positive phase iii results of esmya for treatment of uterine fibroids apr 05, 2010: repros requests lift of clinical hold on proellex mar 06, 2010: preglem announces positive phase iii results for esmya oct 28, 2009: repros therapeutics announces amendment of nih proellex license aug 19, 2009: preglem provides an update on ulipristal acetate for the treatment of uterine fibroids aug 06, 2009: repros therapeutics inc. thepantry.net/fny-118092/ Additional testing if you have severe pain, bleeding, or pelvic pressure or have had repeat miscarriages or trouble becoming pregnant, you will probably have other tests to look for other possible causes of your symptoms. angiovis.org/iyr-116127/ Com 9 hours ago, 8 oct 12, 7:36amthe star-ledger - nj. Tell your doctor if you have any of these: pelvic pain feeling of pelvic pressure heavy menstrual bleeding clots in menstrual flow long periods bleeding between periods increased cramping during periods pain during sex frequent need to urinate constipation bloating enlarged uterus, giving the appearance of pregnancy low back or leg pain infertility by blocking the fallopian tubes miscarriage iron-deficiency anemia may develop if bleeding is heavy. http://septimuslar.com/yng-115993/ yeniotokose.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/bakersfi.php?yvb=117592 These procedures are useful for women with severe heavy menstrual bleeding, including some with fibroids.

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.