Skriget

24. december 2023

Af: Edvard Munch

Original titel: Skrik

Engelsk titel: The Scream

Udstillet: Nasjonalgalleriet

Kategorier: Edvard Munch, Nasjonalgalleriet

Kort beskrivelse af Skriget

"Skriget" er et af de mest ikoniske værker i moderne kunsthistorie, skabt af den norske kunstner Edvard Munch. Dette værk, som eksisterer i flere versioner skabt mellem 1893 og 1910, er kendt for sin stærke emotionelle udstråling og sin nyskabende stil. Maleriet skildrer en forvrænget figur mod en blodrød himmel, en scene som Munch beskrev som "naturens skrig". Denne artikel vil dykke ned i detaljerne af dette fascinerende værk, dets skabelse, og den indflydelse det har haft på kunstverdenen.

Mere information om Skriget

"Skriget" er karakteriseret ved sin intense og urovækkende atmosfære. I forgrunden står en skikkelse med et skræmt udtryk, der holder hænderne mod sine ører, mens baggrunden er domineret af en dramatisk, blodrød himmel. Skikkelsens forvrængede form og de kraftige, bølgende linjer i landskabet formidler en følelse af angst og uro. Farvevalget og penselstrøgene bidrager til værkets intense følelsesmæssige udtryk.

Baggrundsviden

Edvard Munch, en central skikkelse i overgangen til moderne kunst, brugte sit maleri “Skriget” til at fremmane intense emotionelle temaer, der var revolutionerende for sin tid. Værket, som er dybt personligt, reflekterer Munchs egen oplevelse med angst og eksistentiel uro. Hans værker belyser ofte temaer som angst, død og melankoli, hvilket var direkte påvirket af personlige tragedier i hans liv, herunder tabet af både hans mor og søster i en ung alder.

“Skriget”, ud over at være et klimaks i Munchs karriere, markerede også en signifikant udvikling i kunstens verden. Det står som et centralt værk inden for symbolistbevægelsen, som søgte at udtrykke ideer og følelser mere gennem symboler end gennem realistiske billeder. Dette værk er særligt bemærkelsesværdigt for sin evne til at formidle dyb følelsesmæssig resonans gennem farve, form og linje snarere end traditionelle æstetiske teknikker. Denne tilgang banede vej for ekspressionismen, en bevægelse, der lægger vægt på at udtrykke følelser og oplevelser frem for at afspejle den objektive virkelighed. “Skriget” illustrerer denne skift fra ydre observation til indre oplevelse og har haft en dybtgående indflydelse på efterfølgende kunstnergenerationer.

Munchs arbejde med “Skriget” afspejler også en tid, hvor kunsten begyndte at reflektere over moderne livs kompleksiteter og udfordringer. Gennem dette værk, og andre i hans oeuvre, undersøgte Munch ideen om den menneskelige eksistens i en verden, der var i hastig forandring på grund af industrialisering, urbanisering og videnskabelig fremskridt. “Skriget” bliver derfor ikke kun set som en personlig udforskning af Munchs psyke, men også som en kommentar til det moderne livs angst og alienation.

Historiske fakta

Munch skabte flere versioner af “Skriget”, herunder to malerier, en pastel og en række litografier. Den oprindelige version fra 1893 blev stjålet fra Nasjonalgalleriet i Oslo i 1994, men heldigvis hurtigt genfundet. En anden version blev stjålet i 2004 fra Munch-museet og blev også senere genfundet. Disse tyverier understreger værkets enorme kulturelle og økonomiske værdi.

Tekniske informationer om malestil

Munchs malestil i “Skriget” kan karakteriseres som post-impressionistisk, med elementer af symbolismen og ekspressionismen. Han bruger en teknik med brede, energiske penselstrøg og en dristig farvepalette. Kompositionen er enestående med sin brug af perspektiv og sin evne til at fremkalde en følelse af bevægelse og uro.

Lokation

Den mest kendte version af “Skriget” er udstillet på Nasjonalgalleriet i Oslo, Norge. Den anden malerversion og pastellen befinder sig i Munch-museet i samme by.

Eventuelle anekdoter

Den populære anekdote om Edvard Munchs inspiration til “Skriget” stammer fra kunstnerens eget dagbog. Munch beskrev en aften, hvor han gik langs en sti med to venner ved solnedgang. Pludselig forvandlede himlen sig til en blodrød farve, og han følte naturens evige skrig gennem landskabet og himlen. Denne oplevelse, sammen med Munchs egne følelsesmæssige kampe, var afgørende for skabelsen af “Skriget”. Denne intense og dramatiske himmel menes af nogle forskere at have været forårsaget af det vulkanske udbrud af Krakatoa i 1883, hvilket skabte spektakulære solnedgange verden over.

En anden interessant anekdote relaterer sig til Munchs tilgang til sine værker. Han anså sine malerier som en del af sin “sjæls sygdomsbillede” og således var “Skriget” ikke blot en kunstnerisk udforskning, men også et middel til at bearbejde personlige traumer og angst. Munch var ikke bange for at fremstille sin egen sårbarhed og indre uro i sine værker, hvilket var banebrydende for den tid.

Desuden indeholder en af de malte versioner af “Skriget” en lidet kendt inskription i øverste venstre hjørne, der lyder: “Kun kun kunne være malet af en gal mand!” Dette har ført til spekulationer om, hvorvidt Munch selv skrev dette under et anfald af angst og tvivl om sin mentale tilstand, eller om det var et svar på kritikernes anklager om vanvid. Denne lille detalje tilføjer et lag af mystik og selvrefleksion til værket, hvilket yderligere forstærker dets betydning og indflydelse.

“Skriget” har også inspireret utallige anekdoter i populærkulturen, hvor det ofte bliver genstand for parodier og referencer. Dets ikoniske status og umiddelbart genkendelige motiv gør det til et af de mest parodierede værker i kunsthistorien. Denne kulturelle påvirkning vidner om “Skrigets” dybe resonans og vedvarende relevans gennem tiden.

Øvrigt Relevant

“Skriget” har haft en dybtgående indflydelse på kunstverdenen, inspirerende generationer af kunstnere og blivende et symbol på eksistentialistisk angst. Værket er også ofte refereret i populærkulturen, hvilket understreger dets vedvarende relevans og appel.