K O M P O S I T I O N

Komposition betyder billedets opbygning.

 • Forgrund – den forreste del af billedet
 • Baggrund – den bageste del af billedet
 • Mellemgrund – den midterste del af billedet

  

Linier – et billede har ofte mange linier, som er med til at bygge billedets komposition op. De danner rum og bevægelse i billedet. Disse linier kan både være synlige og usynlige. Ofte ligger der også mange skjulte beskeder fra kunstneren i liniernes retning.

 • Synlig linie – fx linien på en bordkant eller en dørkarm

 

 • Usynlig linie – fx en øjenlinie, altså den vej, som personen kigger. Den kan ikke direkte ses, men blikket danner alligevel en kompositorisk linie i billedet

 • Horisontlinie – Den linie der deler himmel og jord. Alt efter hvor højt/lavt den ligger i billedet, giver det forskellig virkning.

 

Rum – der er mange måder at skabe rum i et billede. Nogle af teknikkerne kan næsten få et todimensionalt billede til at virke tredimensionelt. Rummet inddrager beskueren og man føler sig draget ind i billedet. Det kan forstærke billedoplevelsen meget.

 • Perspektiv – Rumvirkning i et billede, der skabes ved at lade linierne samles i et forsvindingspunkt.

 

 • Frøperspektiv – når motivet ses nedefra
 • Normalperspektiv – når motivet ses fra normal øjenhøjde
 • Fugleperspektiv – når motivet ses oppefra
 • Overlapning – når et objekt overlapper et andet giver det rumvirkning i et billede. Fx et æble der er tegnet ind foran et glas, så man kun kan se toppen af glasset.

 

 • Egenskygge – når et objekt har en skygge på sig.

 

 • Slagskygge – når et objekt kaster en skygge på noget andet, fx et bord.

 

De geometriske figureres betydning – Linierne i billedets komposition kan danne en geometrisk figur og i nogle billeder har det også en bevidst symbolsk betydning

 • Cirkel – symboliserer evighed, uendelighed, fuldkommenhed
 • Trekant – treenigheden (Faderen, Sønnen og Helligånden)
 • Firkant – symboliserer det jordiske ( 4 årstider, 4 livsforløb, 4 verdenshjørner, 4 elementer)

 

Det gyldne snit – Filosoffen Eudoxos undersøgte hvor mennesket ville sætte sit mærke på en stok, hvis det skulle finde det smukkeste sted at dele den. Forsøget endte med, at Eudoxos opdagede at stokken var delt således, at stokkens mindste stykke (lille g.snit) forholdt sig til det største (store g.snit) på samme måde, som det største forholdt sig til hele stokken.

 • Matematisk kan det udtrykkes: a/b = b/a+b
 • Ofte vil man i billeder kunne se at de vigtigste motiver er placeret i Det gyldne snit, fordi det er der øjet hviler bedst.

Analytics Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Powered by Ray Ban Sunglasses and VLC Download.